Hulpvragen & werkwijze

VEKST-Kids-Hulpvragen

Samen op zoek naar unieke talenten

Kinderen ontwikkelen zich door te spelen en te leren vanuit een natuurlijke nieuwsgierigheid en onbevangenheid naar tiener, puber en uiteindelijk volwassene. Vaak lijkt dat vanzelf te gaan, maar voor sommige kinderen of jongeren is dat wat moeilijker. Ze vinden het lastig om zich te uiten bijvoorbeeld, of weten zich geen raad met hun emoties. Of ze vinden situaties spannend, en doen daardoor niet wat ze eigenlijk graag zouden willen.  Voor deze kinderen, jongeren en hun ouders bied ik graag een steun in de rug. Door aan de hand van actieve werkvormen in een ontspannen sfeer aan de slag te gaan, wil ik bereiken dat een kind zichzelf beter leert kennen. Hierdoor groeit zijn zelfvertrouwen en veerkracht.

Dit doe ik door vanaf de start samen met het kind of jongere op zoek te gaan naar de eigen unieke talenten, die de schatkist vormen om te werken aan uitdagingen die nog niet vanzelf gaan. Ik werk vanuit een positieve en oplossingsgerichte visie, en steeds vanuit de driehoek kind/jongere, de ouders en de brede school.

Omdat ik opgeleid ben als coach en therapeut bied ik een breed aanbod van interventies.

Voorbeelden

Voorbeelden van hulpvragen die kinderen en jongeren kunnen hebben zijn:

* Ik wil graag meer zelfvertrouwen hebben
* Ik wil leren om met mijn emoties om te gaan
* Ik wil minder last hebben van faalangst
* Ik heb een diagnose add/ADHd en wil leren hoe daar het beste mee om te gaan in het dagelijks leven (en voor ouders…)
* Ik wil minder bang, angstig zijn
* Ik zou graag leren hoe ik vrienden kan maken
* Ik wordt gepest en dat wil ik niet, hoe pak ik dat aan?
* Ik pest andere kinderen en dat wil ik eigenlijk niet, hoe pak ik dat aan?
* Ik wil  beter voor mezelf willen opkomen
* Ik ben verlegen en daar baal ik van
* Ik heb iets meegemaakt waar ik nog veel aan denk en dat maakt me bang, boos of verdrietig.
* Ik wordt vaak boos, waarom?
* Ik ziet niet lekker in m’n vel, wat kan ik daar aan doen?
* Mijn ouders zijn gescheiden en daar heb ik het moeilijk mee
* Ik vind het moeilijk om “nee” te zeggen, laat me makkelijk meeslepen
* Iemand waar ik veel van hou is ernstig ziek, hoe kan ik daar het beste mee om gaan?
* Iemand waar ik veel van hou is overleden, hoe kan ik daar het beste mee omgaan?
* Ik heb overgewicht en daar baal ik van
* Ik wil of durf niet meer naar school!
* Ik heb lichamelijke klachten als hoofdpijn, buikpijn die steeds terugkomen.
* Ik slaap niet goed

Samenwerken met ouders

De samenwerking met ouders vind ik erg belangrijk. Door samen te onderzoeken hoe we met elkaar jullie kind, tiener, kunnen helpen. Jullie kind groeit op bij jullie, en jullie kennen hem of haar als geen ander. In mijn aanpak heb ik de visie dat de interactie tussen ouders en kinderen leidend is. Vanuit de hulp voor het kind, maak ik daarom steeds de vertaling naar thuis. Met bijvoorbeeld opdrachten die het kind thuis kan oefenen, of met adviezen, gericht op het begrijpen van het gedrag van jullie kind of het versterken van de onderlinge communicatie. Door met elkaar op dezelfde manier naar het kind te kijken en te ondersteunen, ontstaat een veilige kring rondom het kind of de jongere, waarin zij of hij kan werken aan zijn hulpvraag en stappen kan zetten naar een definitieve verbetering.

Vanuit de overtuiging dat ieder kind de kans mag krijgen om zichzelf optimaal te ontwikkelen ga ik graag met jullie aan de slag. Leren vertrouwen op de eigen kernkwaliteiten en hoe een kind die kan inzetten, en daarmee een antwoord vormen voor de hulpvraag die hij of zij heeft.

(Op de pagina Methoden vind je meer informatie over methoden en aanpak van de hulpvraag. Onder andere het TalentenCompass  is een prachtig instrument wat ik inzet. Het TalentenCompass maakt de kwaliteiten en unieke talenten zichtbaar, en vormen daarmee de kern van keuzes en gedrag. Door dit goed in beeld te brengen, ontstaat een basis waarmee de hulp voor het kind of de jongere helemaal op hem of haar afgestemd kan worden, en biedt het inzicht voor ouders en leerkrachten.)

Trajectopbouw

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek met jullie verkennen we de hulpvraag van het kind, de jongere en de ouders en leg ik mijn werkwijze uit.  Het is belangrijk dat jullie in dit gesprek ervaren dat je op de goede plek zit en vertrouwen voelen in mijn aanpak.

Vervolgens plannen we een intake. We brengen de huidige situatie in kaart aan de hand van het vragenformulier wat jullie meekrijgen na de kennismaking. We bepalen met elkaar welk einddoel jullie in gedachten hebben. Ook wil ik graag weten aan welke signalen jullie merken, dat het beter gaat. Vervolgens worden de mogelijkheden van de  begeleiding met jullie besproken.

Waar nodig, kom ik graag in contact met de belangrijke mensen rond een kind zoals de leerkracht of andere hulpverleners. Met een stevige, begripvolle kring rondom het kind wordt voor hem of haar de weg vrijgemaakt om zich optimaal te ontwikkelen en te groeien.

Tijdens het begeleidingsproces met het kind of de jongere verdiep ik en sluit ik aan bij de belevingswereld van het kind/ jongere, zodat hij of zij de veiligheid voelt om zicht te uiten in dat wat hem bezig houdt. De begeleiding richt zich op zowel de binnenwereld als de buitenwereld, kortom het systeem van het kind.

In elke sessie wordt met een subdoel gewerkt richting het einddoel. Spelenderwijs wordt nieuw gedrag geoefend, geprobeerd en aangeleerd. Na elke sessie krijgt de ouder een korte terugkoppeling en uitleg over eventuele oefenopdrachten. Tussentijds plan ik sessies met ouders om met de inzichten van het kind handvatten te bieden voor de aanpak thuis.

Kortdurend

Het uitgangspunt van de begeleiding is zo lang als nodig en zo kort als het kan. Het aantal sessies varieert meestal van 5 tot 15.

Groepstrainingen

Naast individuele begeleiding bied Vekst Kids ook groepstrainingen aan, gericht op onder andere weerbaarheid, versterken van de sociale talenten, overgang naar de middelbare school en omgaan met faalangst. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Trainingen.