Hoe ik help

VEKST-Kids-Methoden-Hoe ik help

Counseling

Kind en gezinscounseling is een kortdurende vorm van individuele psychosociale begeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen. Het kind en het gezin worden gestimuleerd om de hulpvraag te gaan onderzoeken. Hoe uit de klacht zich, wanneer is het ontstaan? Vervolgens bekijken we samen hoe de onderliggende oorzaken kunnen worden veranderd, verwerkt of opgelost.  Hiermee wordt de weg vrij gemaakt om met de nieuwe inzichten een adequate en bevredigende manier te vinden in het antwoord op de hulpvraag, die past bij het kind, de jongere en het gezin. Als counselor begeleid ik jullie in dit traject.

Counseling is geschikt voor hulpvragen waarbij het kind of de jongere klachten heeft als boosheid, verdriet, angst, spanning, gedragsproblemen, concentratiestoornissen, vage lichamelijke klachten, slapeloosheid en recent zijn ontstaan.  Meer informatie daarover is te vinden op de pagina Hulpvragen en werkwijze.

Lichaam & Geest

Counseling sluit aan bij de visie dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dus invloed hebben op elkaar. Ik werk vanuit het vertrouwen dat ieder kind en elke jongere de oplossingen voor zijn hulpvraag al in zich heeft, en in staat is om te herstellen. Naast “praten over” werk ik daarom op een manier die kinderen aanspreekt, zoals met beeldmateriaal, spel, tekenen, creatieve opdrachten. Zo wordt het kind of de jongere gestimuleerd om vanuit de eigen kern te uiten hoe de situatie wordt beleeft. Het mooie is, dat in diezelfde kern ook de oplossingen verborgen liggen!

Ook stimuleer ik kinderen en jongeren om hun eigen lichaam en ademhaling te leren inzetten als belangrijke bron van informatie (wat voel ik?) en als hulpbron (hoe kan ik voor mijn gevoelens zorgen?)

Therapeutische interventies

Afhankelijk van de hulpvraag kan de counseling uitbreid worden met therapeutische werkvormen zoals  creatief therapeutisch werkvormen, oefeningen vanuit de Rationeel Emotieve Therapie (RET), ACT (Acceptment en Commitment Theorie),  tafelopstellingen, mindfulness en EMDR. Deze interventies zijn bedoeld voor kinderen en jongeren die  langduriger last hebben van gevoelens of gebeurtenissen, en daarin vastlopen, of waarin eerdere hulp niet voldoende heeft bijgedragen aan een oplossing.  Zo kan het zijn dat kinderen of jongeren iets naars hebben meegemaakt of ergens tegenaan lopen en zelf niet weten hoe hiermee om te gaan of de oplossing niet zien. Vaak zijn daardoor strategieën of overlevingsmechanismen aangeleerd die op het eerste oog helpen, maar op de lange termijn niet meer, of het probleem zelfs versterken.

Ik werk niet volgens een ‘standaardlijstje’. Er wordt steeds rekening gehouden met de eigen gevoelens, wensen en ervaringen van het kind. Elk traject is daarmee maatwerk.

Vertrouwelijk

Counseling en integratieve psychotherapie zijn strikt vertrouwelijk en vallen onder het beroepsgeheim. Ook wanneer het traject vergoed wordt door een derde partij wordt niets uit de sessies besproken met deze partij zonder uitdrukkelijke toestemming van u en uw kind.