Talent en verbinding

VEKST-Kids-Methoden-Talent

Positief en oplossingsgericht

Ieder mens mag de kans krijgen om zichzelf optimaal te ontwikkelen vanuit de in aanleg aanwezige talenten. Als je je talenten kent, kun je leren om daarop te  vertrouwen en ze zo goed mogelijk in te zetten.

Bij Vekst Kids staat het geven van een positieve oplossingsgerichte ondersteuning centraal. De focus ligt vooral op talent. In mijn aanpak versterk en verbind ik talent, waardoor kinderen, jongeren en ouders/ verzorgers in hun kracht worden gezet in hun eigen leefomgeving. Door talenten zichtbaar te maken en deze vervolgens in te zetten, in het leren en ervaren en in het vinden van oplossingen.

Het aangaan van verbinding

Een andere kernwaarde in mijn werk is het stimuleren van het aangaan van verbinding, met zichzelf en de ander. In optimale verbinding met zichzelf en de ander komt een mens tot bloei. Hoe fijn is het, als kinderen dat al kunnen leren!  Door met zelfreflectie kinderen  en jongeren te helpen om te kijken naar zichzelf en de ander en van daaruit de wereld tegemoet treden op een manier die bij ze past, en helpt bij het werken aan het gestelde einddoel.

Anderzijds door met ouders te bekijken hoe de onderlinge verbinding versterkt kan worden. De ouder-kindrelatie is van onschatbare waarde bij de ontwikkeling van het veiligheidsgevoel en het zelfbeeld van kinderen. Zonder afbreuk te willen doen aan mijn werk, zie ik ouders daarom als de beste therapeut voor hun kinderen, en kan ik daarin ondersteunen….

Talent…. zet je in je kracht, is wie je bent, maakt je uniek, geeft je energie en vergroot je welbevinden.