TalentCompass

TalentCompass

Talent is wie je bent!

Binnen Vekst Kids is het TalentCompass één van de methodes waar veelvuldig wordt gewerkt. Het TalentCompass is een instrument waarmee de talenten in kaart worden gebracht van kinderen en jongeren. Er is ook een variant voor volwassenen.

Door kinderen en jongeren talentgericht te begeleiden geven we ze de kans om zich optimaal te ontwikkelen en te leven. Door de eigen talenten, en dus zichzelf,  beter te leren kennen, gaan ze die dingen doen die echt bij ze passen. Daarmee worden kinderen een gelukkiger mens en wordt een voedingsbodem gekweekt om op een unieke manier een bijdrage te leveren aan onze wereld.

TalentCompass kan hulp bieden

Vanuit een  positieve benadering gaan we met het instrument op zoek naar de sterktes van je kind. We zoeken (en vinden!) de talenten en innerlijke motivatie van jouw kind op het gebied van:

  • het leggen- en onderhouden van sociale contacten
  • zijn persoonlijke- en natuurlijke manier van leren
  • doelgericht werken en inzet
  • leren, denken en het vinden van oplossingen, alleen en of samen
  • De natuurlijke staat ontdekken waarin het kind zich prettig voelt, in balans is
  • Het vergroten van het zelfvertrouwen en het zelf-oplossend vermogen
  • Het vergroten van de veerkracht

De motor van ons gedrag

Talent is datgene wat iemand uniek maakt, en wat wordt gemist als hij of zij er niet is. Het zijn dingen die iemand vanuit zichzelf doet, moeiteloos gaan. Het is de motor van ons gedrag. Ze vormen een basis waarop je in de toekomst belangrijke beslissingen kunt nemen voor de ontwikkeling: school- en studiekeuze, beroepskeuze, etc, maar ook in het antwoord  op een hulpvraag.

Door gebeurtenissen in het leven kunnen kinderen en jongeren zich kwetsbaar of ongelukkig voelen. Ze kunnen daarop reageren met angst. Dit heeft effect op de eigen talenten. Ze worden dan automatisch ineffectief ingezet, en kunnen gepaard gaan met niet-helpende gedachten en overtuigingen, ook wel overlevingsmechanismen genoemd.

Weer grip op de situatie

Door de resultaten uit het TalentenCompass in te zetten bij de hulpvraag van kind of jongere, help ik hem doelgericht om vanuit van zijn kwetsbaarheid weer bij zijn unieke eigen kracht te komen, en zo met zijn uitdagingen te leren omgaan. Voor nu, en voor de toekomst!

Als daarnaast ouders het TalentenCompass, (of die van zichzelf) en daarmee hun kind leren “lezen”, kun je je ouderschap aansluiten op de natuurlijke manier van leren en ontwikkelen. Je kunt je kind uitdagen om zijn talenten in te zetten om tot een oplossing voor bepaalde problemen te komen. Op die manier krijgen jij en je kind weer grip op de situatie en kunnen jullie samen trots zijn op wat er is bereikt. Zo wordt je samen eigenaar van alle vragen en van de mogelijke oplossingen.

talentcompass-label