Trainingen

Elkaar versterken

Vekst biedt trainingen aan voor jonge kinderen, tieners en jongeren gericht op het vergoten van de sociale vaardigheden en weerbaarheid, zelfvertrouwen en veerkracht.  In een groep versterken kinderen elkaar in het zoeken naar adequate aanpak van een hulpvraag. Ook kunnen ze direct aan de slag met het oefenen van nieuw gedrag, en elkaar feedback geven in een veilige omgeving.

Trainingsaanbod

VEKST-Kids-Training-Eigenwaarde

Ik en Wij, groep 1 t/m 4

We gunnen kinderen graag dat ze ‘goed in hun vel zitten’, zelfvertrouwen opbouwen, een gezonde dosis eigenwaarde hebben en dat een kind goed kan omgaan met andere mensen (van alle leeftijden en afkomst) om hem of haar heen.

 
Tijdens deze training leren kinderen:
 
 • te voelen: dit ben ik, iedereen is anders en ik ben goed zoals ik ben!
 • om op een positieve manier contact te maken en om te gaan met anderen
 • omgaan te gaan met onverwachte situaties en deze op zijn of haar manier op te lossen
 • zich makkelijker te uitdrukken om zo te vertellen wat ze voelen en graag zouden willen
 • zichzelf en elkaar in hun kracht te zetten

VEKST-Kids-Training-Zelfvertrouwen

Ik ben Ik, groep 5, 6, 7 en 8

Als ouders/verzorgers wil je graag dat je kind goed in zijn vel zit, dat hij op een positieve manier met anderen omgaat en dat hij/zij weerbaar is en niet in 7 sloten tegelijk loopt. Soms hebben kinderen een klein zetje in hun rug nodig om wat makkelijker met zichzelf en/of anderen om te gaan.

 
Tijdens deze training leren kinderen:
 
 • hun gevoel, gedachten en gedrag beter te kennen en onderscheiden
 • hun gevoel, gedachte en gedrag meer in balans te brengen
 • hun unieke talenten te ontdekken en hoe deze in te zetten
 • hun zelfvertrouwen, eigenwaarde en veerkracht te vergroten
 • assertiever te worden en op een positieve duidelijke manier grenzen aan te geven
 • positief om te gaan met leeftijdsgenoten
 • om te gaan met onverwachte situaties

VEKST-Kids-Training-Faalangst

Faalangst de Baas, kinderen en jongeren

Al weken tegen de proefwerken opzien, slecht slapen voor een overhoring, dichtklappen als je leerkracht een vraag stelt, vanwege vage lichamelijke klachten regelmatig van school verzuimen….. Een algemeen gevoel van ‘ik ben bang dat het niet lukt, dat ik het niet kan’.

 
Tijdens deze training leren de kinderen:
 
 • herkennen van spanning in bepaalde situaties
 • inzicht in eigen denken
 • inzicht in de eigen gedachten cirkel
 • negatieve gedachten omzetten in helpende gedachten
 • uitdagen van gedachten
 • ontspanningsoefeningen
 • oefenen d.m.v. rollenspellen
 • hun unieke talenten en hoe ze deze in kunnen zetten om zich zeker te voelen
 • de lat minder hoog te leggen
 • zichzelf en elkaar in hun kracht te zetten

VEKST-Kids-Training-Brugklas

Ik ga naar de brugklas, groep 8

De ‘Ik ga naar de brugklas’ training is speciaal ontwikkeld voor tieners van groep 8, die de overstap maken naar de brugklas. Deze overgangsperiode gaat vaak gepaard met veranderingen: lichamelijk, maar ook emotioneel, sociaal en in de omgeving van de tiener.

 
De onderwerpen die tijdens training aanbod komen zijn:
 
 • Nieuwe contacten maken / invoegen in een nieuwe groep
 • Jezelf en je eigen grenzen beter leren kennen
 • Omgaan met situaties die spannend zijn
 • Jezelf presenteren en dicht bij jezelf blijven
 • Zicht krijgen op je eigen talenten en hoe deze in te zetten
 • Leren omgaan met huiswerk plannen, maken en leren
 • Vergroten van een positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen ervaren
Deze training is uniek op dit gebied, tieners worden voor en tijdens de brugklasperiode begeleid. Zo leren ze om steviger in hun schoenen te gaan staan tijdens de eerste periode van de brugklas.