Training ‘Ik ben Ik’

VEKST-Kids-Training-Zelfvertrouwen

Ik ben Ik

Als ouders/verzorgers wil je graag dat je kind goed in zijn vel zit, dat hij op een positieve manier met andere kinderen en volwassenen omgaat en dat hij/zij weerbaar is en niet in 7 sloten tegelijk loopt. Soms hebben kinderen een klein zetje in hun rug nodig om wat makkelijker met zichzelf en/of anderen om te gaan.

Deze training helpt ze om zichzelf beter te leren kennen op sociaal en emotioneel gebied, het beste in zichzelf naar boven te halen en dit te verankeren.

Tijdens deze training leren kinderen:

 • hun gevoel, gedachten en gedrag beter te leren kennen en onderscheiden
 • hun gevoel, gedachte en gedrag meer in balans te brengen
 • hun unieke talenten te ontdekken en hoe deze in te zetten
 • hun zelfvertrouwen, eigenwaarde en veerkracht te vergroten
 • assertiever te worden en op een positieve duidelijke manier grenzen aan te geven
 • positief om te gaan met leeftijdsgenoten
 • om te gaan met onverwachte situaties

De training is bedoeld voor kinderen van groep 5, 6 en groep 7, 8 die:

 • moeite hebben met hun emoties op een positieve manier te uiten
 • graag anders willen reageren op situaties die ze als vervelend ervaren
 • hun grenzen weinig of niet aangeven, onzeker zijn
 • moeite hebben met het maken en onderhouden van vriendschappen

Praktische informatie:

De groep bestaat uit minimaal 4 tot maximaal 8 kinderen. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten en wordt begeleid door 2 trainers.
Na iedere bijeenkomst ontvangen ouders/verzorgers een informatieve mail over het verloop van de training en eventuele oefeningen voor thuis.
Na de 4e en de laatste bijeenkomst wordt met alle ouders/verzorgers een evaluatiemoment gepland om de voortgang van het kind te bespreken en eventuele vragen te beantwoorden.

De kosten van de training bedragen € 76,50 per maand gedurende 4 maanden dat de training gegeven wordt. Afhankelijk van uw zorgverzekering en aanvullend pakket kunt u in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten.

Datum: in overleg nader te bepalen

Voor aanmelding of meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

Simone Vermeer, info@praktijk-vekst.nl, 06-18984353