VEKST-Beeldmerk-wit

Training

Workshops & trainingen

Op vraag verzorg ik workshops en trainingen, gericht op professionals in zorg en onderwijs. Ik ben geregistreerd als docent bij het CRKBO, het kwaliteitsregister voor zelfstandig werkende docenten die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten. Een greep uit mijn aanbod:

GIZ

Ik ben gecertifieerd GIZ trainer en door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) in te zetten.  GIZ staat voor Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften en is een gespreksmethodiek die wordt ondersteunt met aantrekkelijke visuele materialen. De methodiek is door alle zorgprofessionals uit het brede sociale jeugddomein toe te passen, waarbij ruimte is voor zowel preventieve als aanvullende zorg.  De methodiek legt de nadruk op eigen kracht en regie van ouders, én op gelijkwaardige samenwerking met hulpverleners, twee sterke punten van deze methodiek waardoor de motivatie voor hulp wordt versterkt. Ook het werken vanuit een duidelijk doel en onderliggend plan is een belangrijke succesfactor.  Voor meer informatie zie NCJ.nl/GIZ

VEKST-Training
Hechting

Daarnaast verzorg ik voor Lumens, een maatschappelijk-werkorganisatie in Eindhoven en omstreken workshops rondom hechting. Een thema wat mij boeit en samenhangt met de missie van Vekst, het versterken van de ouder-kindrelatie. Het kwetsbare van ouderschap zit vaak, in tegenstelling tot opvoedschap, van binnen en wordt nog veelal over het hoofd gezien. De workshop stimuleert deelnemers in het (h)erkennen, aandachtgeven en bespreekbaar maken van ouderschapsbeleving en gehechtheid. Met de juiste hulp is er veel te winnen voor ouder en kind! 

Coaching voor onderwijs en zorg
TalentCompass

Voor teams in de zorg, kinderopvang en het onderwijs verzorg ik op maat gemaakte trajecten die aansluiten bij de ondersteuning in Werkgeluk.  Speerpunt in mijn aanpak is het versterken van de professional in de verbinding met zichzelf en het team. Dit doe ik door te werken met de aangeboren, unieke talenten van de professional

Talent is de motor van ons gedrag, en mensen zijn het meest gelukkig en succesvol als ze deze talenten effectief inzetten. Ik maak daarbij gebruik van het TalentCompass. Een prachtig instrument waarmee de unieke talenten in beeld gebracht worden. TalentCompass geeft een persoonlijk, afgestemd beeld van de eigen talenten van de medewerker zonder  vergelijking met de ander. Naast het in beeld brengen van de talenten, ondersteunt het TalentCompass de medewerker ook in het herkennen van het effectief en ineffectief inzetten van het talent. Het ineffectief inzetten van talenten levert angst en stress op. TalentCompass helpt medewerkers in zelfsturing op de effectiviteit van de eigen talenten en het vergroten van werkgeluk.

De talenten uit het Compass zijn vertaald naar leren, waarmee het resultaat bijzonder goed aansluit bij professionals die werkzaam zijn in het onderwijs.

In een persoonlijke, veilige sfeer wordt met de individuele medewerker het Compass besproken en vertaalt naar de eigen ontwikkelvraag.  Desgewenst kan dit ook op team-niveau gebeuren. Door de Compassen van elkaar te leren kennen en begrijpen vergroot het inzicht in elkaar en versterkt de onderlinge verbinding.

Het Compass kan nadien gebruikt worden als leidraad bij jaargesprekken.

Naast het Compass gebruik ik voor teambijeenkomsten diverse werkvormen om medewerkers van “praten over” naar “ervaren en doen” te brengen om concrete  stappen te zetten in hun persoonlijke ontwikkeling.

Neem gerust eens contact op om je vragen en wensen te bespreken!