VEKST-Beeldmerk-wit

Webinar hechting

Voor wie?

Voor professionals uit zorg en onderwijs die werken met kinderen, jongeren en ouders, zoals verpleegkundigen, artsen, jongerenwerkers, pedagogisch medewerkers, kraamverzorgenden,  leerkrachten PO en VO, maatschappelijk werkers, medewerkers CJG, coaches, aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en huiselijk geweld.

Belang van kennis hebben over hechting voor professionals

Als professional ga je een verbinding aan met het kind of jongere in je klas of groep, met een ouder die je begeleidt of met het gezin waar jij bij betrokken bent. Als die verbinding onderling of met jou moeizamer tot stand komt, is het helpend om kennis te hebben van hechtingspatronen en gedrag.  In mijn jarenlange werk als jeugdverpleegkundige heb ik me verdiept in dit thema. Inmiddels werk ik vanuit mijn eigen praktijk Vekst met ouders en kinderen. Daarin is het onderwerp  ‘hechting’ een belangrijk onderdeel van mijn  begeleiding, gericht op het versterken van het eigen fundament en de ouder-kindrelatie.

Een veilige hechtingsrelatie werkt bevorderend voor de kans op een sociaal emotioneel evenwichtige ontwikkeling van het kind,  waardoor het de wereld om zich heen durft te ontdekken en openstaat om te leren. Het vormt daarmee de basis voor een gelukkig leven.

Daarnaast wordt meer en meer duidelijk dat de mate van gehechtheid geen statisch gegeven is, en dat herstel naar een veilige stijl mogelijk is. De inhoud van de webinar is daarmee ook een verhaal van hoop, waarin jij als professional van betekenis kan zijn!

Inhoud webinar

De webinar is ontwikkelt in samenwerking met RAK, (Regionale Aanpak Kindermishandeling).

In deze webinar staan bewustwording (belang van goede en veilig hechting tussen ouder en kind, betrokkenheid vanuit beroep bij de vorming van het hechtingsproces), toerusting (praktische tools) en verbinding centraal.

Tijdens de webinar neem ik je mee in het herkennen van verschillende hechtingsstijlen en bijbehorend gedrag,  intergenerationele overdracht, bevorderende – of juist risicofactoren. Verder bespreek ik de relatie tussen hechtingsproblematiek en psychische klachten, en de samenhang met  kindermishandeling en huiselijk geweld. Ook sta ik stil bij het bespreekbaar maken van gehechtheid.

Data

– Vrijdag 10 maart 2023, 9.30-11.30 u, digitale inloop vanaf 9.15 u
– Donderdag 15 juni 2023, 14.30-16.30 u, digitale inloop vanaf 14.15 u
– Dinsdag 12 september 2023, 9.30-11.30 u, digitale inloop vanaf 9.15 u
– Vrijdag 8 december 2023, 9.30-11.30 u, digitale inloop vanaf 9.15 u

Ben je op deze data verhinderd, maar wil je graag op de wachtlijst worden geplaatst en een melding krijgen als er weer een webinar gepland wordt? Mail dan vrijblijvend naar: info@praktijk-vekst.nl

Locatie

Deze webinar vindt online plaats, na betaling ontvang je een link voor de webinar

Kosten

De kosten voor deze webinar bedragen € 59,95 exclusief BTW en zijn d.m.v. iDeal vooraf te voldoen bij het aanmelden via onderstaand formulier.

Aanmelden

Je kunt je digitaal aanmelden via onderstaand formulier. Na je aanmelding en betaling ontvang je een bevestiging van je inschrijving. Je ontvangt per mail een factuur voor je eigen administratie.

Nog even dit….

Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers.

Meer informatie?

Mocht je nog vragen hebben, stel ze via: info@praktijk-vekst.nl

Aanmeldformulier